Specialopgaver

KUNST TIL VIRKSOMHEDER
En skulptur skal være en kraftfuld visualisering af virksomhedens grundlæggende værdier, og virke som samlingspunkt og pejlemærke og understrege virksomhedens kultur og historie. Spændende omgivelser giver kreative medarbejdere.

Foto:
Eigil Thomsen